wspólnie tworzymy wartość dodaną 
->firma

Dynamiczny rozwój programowania obiektowego sprawia, że samo tworzenie obiektów przestaje wystarczać, tak projektantom, jak i użytkownikom wirtualnej przestrzeni. Nabiera znaczenia historia i przewidywalna przyszłość obiektów. Wirtualne byty zastępują w naszej wyobraźni realne przedmioty, a nawet wypierają je z przestrzeni rzeczywistej; powoli, krok po kroku zastępujemy wydruki rzeczywiste wirtualnymi, podpisy rzeczywiste wirtualnymi, wybory rzeczywiste wirtualnymi...

Współczesna technologia informatyczna pozwala w przejrzysty i elegancki sposób spełniać to zadanie. Dopracowane zostały teoretyczne podstawy informatyki, w Sieci dostępne są doskonałe narzędzia i biblioteki otwartego kodu a nawet cały darmowy System Operacyjny. Istnieją gotowe rozwiązania podstawowych problemów, które wystarczy tylko skopiować i uruchomić.

Pierwszorzędnego znaczenia nabiera modelowanie procesów i rzeczywiste uruchamianie ich w przestrzeni wirtualnej. Dla firmy Softplus projekty szyte na miarę użytkownika są podstawą działalności.
 © Softplus S.A., 2009, firma:softplus.pl