wspólnie tworzymy wartość dodaną 
->produkty->cashpool

Cash Pool to bankowy produkt finansowy, dzięki któremu bank może zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów z grup finansowych i kapitałowych.

System służy do balansowania aktywów pieniężnych uczestników cashpool'a, w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia całej grupy. Sposób rozliczania uczestników zależy od umowy zawartej z bankiem. Pośrednio zależy od realizacji scalenia i podziału aktywów, czyli wariantów obliczeń udostępnianych przez nasz produkt. Oferujemy bardzo elastyczny, wielowalutowy, rzeczywisty lub wirtualny cashpool w wersji scalania proporcjonalnego, pool benefit lub według indywidualnie negocjowanych stawek procentowych.

W związku z najwyższym stopniem dokładności finansowej, elektroniczny cashpool został przygotowany w bezpiecznej technologii na którą składa się język programowania RPG oraz system operacyjny OS/400 czyli typowy zestaw do profesjonalnego liczenia pieniędzy firmy IBM.

Dla potencjalnych klientów, którzy nie posiadają i nie planują zakupu powyższej platformy, oferujemy możliwość uruchomienia cashpool'a w wersji SQL + Java.

Chociaż cashpool jest produktem typowo bankowym, może być też użytkowany przez grupę w celu wykonywania wewnętrznych rozliczeń w przypadku użytkowania jednego konta zewnętrznego.

 © Softplus S.A., 2009, firma:softplus.pl